Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Titrasyon Deneyi HTML5

Özet

Titrasyon deneyi ile derişimi bilinen çözelti kullanılarak derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimi bulunur. 

Bu yöntemin temelinde asit-baz nötrleşme ilkesi bulunmaktadır.

Volumetrik (hacimsel) yöntemde, bilinen bir baz konsantrasyonunun Cb hacmi Vb, nötrlemek için gerekli bilinmeyen asit konsantrasyonunun Ca belirli miktardaki hacmi Va dır. 

Bu animasyonda baz olarak sodyum hidroksit (NaOH) ve asit olarak hidroklorik asit (HCl) kullanılmıştır.

Asit baz nötrleşmesi sırasında aşağıdaki denklem kurulmuştur.

VaCa = VbCb

Bu denklem sayesinde, asit konsantrasyonunu anlarız.

Ca = VbCb / Va

"Vana" veya "5 mL NaOH ekle" butonunu tıklayın. 

Öğrenme Hedefleri

  • pH, H+ ve OH- arasındaki bağlatıyı kurar.
  • Asit-baz nötrleme ilkesini anlar.
  • Titrasyon deneyi protokolünü açıklar.

Daha Fazla Öğren

pH sulu çözeltilerin önemli bir özelliğidir. Çözeltinin asidik veya bazik olduğunu gösterir. 

pH çözeltideki Hidrojen iyonu, H+ miktarının ölçüsüdür. Bu iyon pek çok kimyasal reaksiyonda…

Tamamını görmek için üye ol!