Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Ay'da Kütle/Ağırlık HTML5

Özet

Burada ayda kütle ve ağırlık kavramları arasındaki farklara dikkat çekiyoruz. Aynı zamanda birbirleri arasındaki ilişkide gösterilmiştir. 

Bir cismin ağırlığı Newton (N) cinsinden ifade edilen kuvvet değeridir. Aynı zamanda cisme yerçekimi tarafından uygulanan kuvvet olarak tanımlanır. Ağırlık kilogram (kg) cinsinden ifade edilen ve temel büyüklük olan kütle ile karıştırılmamalıdır. 

Sonuç olarak, bir cismin kütle değeri Dünyada ne kadar ise Ayda da o kadardır. Ancak Aydaki ağırlığı Dünyadaki ağırlığından daha azdır çünkü Ayda yerçekiminin değeri Dünyadakinden daha küçüktür.

"Dünya" veya "Ay"a tıklayarak yerçekimini değiştirin.

Kütleleri seçmek için tıklayınız.

Öğrenme Hedefleri

  • Ağırlık (Newton cinsinden kuvvettir) ve kütle (kilogram cinsinden temel büyüklüktür) kavramlarını ayırt eder.
  • Yerçekimi sabitinin ağırlık üzerindeki etkisini gösterir. 

Daha Fazla Öğren

Kitle maddenin bir özelliğidir. Her atom, bir kütleye sahiptir.

Bir cismin kütlesi onu oluşturan her atom kütleleri toplamına eşittir. Kütle kilogram (kg) olarak ifade edilir.

Ağırlık

Tamamını görmek için üye ol!