Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Kalıtım ve AB0 Kan Grupları HTML5

Özet

Bu animasyon A,B, O ve AB kan gruplarının özelliklerini gösterir.

Aynı zamanda soyağacında  kan gruplarının kalıtımını gösterir.

Alyuvar diye de adlandırılan kırmızı kan hücreleri (eritrositler) kan bileşenlerinin en önemlisidir. İçerdikleri hemoglobin ile organizmada CO2 ve O2 taşırlar.

A, B,O ve AB kan grupları isimlerini alyuvarların hücre zarında bulunan karakteristik antijenlerden (aglutinojen)alır. Bu antijenler iki çeşittir:A ve B antijenleri.

Buna ek olarak, kan plazmasında çökelmeye neden olan özel antikorlar dolaşır. Bunlar anti-A ve anti-B antikorları olmak üzere iki çeşittir.

  • A kan gruplu birey, alyuvarlarının zarında (yüzeyinde)sadece A antijeni bulundurur. Plazma ise sadece anti-B antikoru içerir.
  • B kan gruplu birey, alyuvarlarının  zarında sadece B antijeni  bulundurur. Plazma ise sadece anti-A antikoru içerir.
  • AB kan gruplu birey, alyuvarlarında hem A hem de  anijeni bulundurur ancak plazmasında anti-A ya da anti-B antikorları yoktur.
  • O kan gruplu birey, alyuvarlarında A ya da B antijeni taşımazken plazması hem anti-A hem de anti- B antikorları içerir.

Soyağacı grafiğinde, bireylerin fenotipini değiştirmek için sembollerin üzerine tıklayınız. Torunların kan grubu fenotipleri değişmediği için soyağacı yanlış olabilir.

Öğrenme Hedefleri

  • Aşağıdaki terimleri tanımlar: gen, allel, homozigot, heterozigot, çekinik(resesif), baskın(dominant), eşbaskın, fenotip, genotip.
  • Soyağacını analiz eder.
  • A-B-O kan gupları kavramını ele alır.

Daha Fazla Öğren

Kan nakli öncesinde , alıcı ve vericinin kan gruplarının birbiriyle uyumlu olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle, eğer vericinin kanı alıcının kan hücrelerinde taşıdığı antijenle…

Tamamını görmek için üye ol!