Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Mayoz Bölünme HTML5

Özet

Mayoz bölünme sonunda diploit hücrelerden haploit hücreler oluşur. Mayoz bölünme, diploit üreme hücrelerinin haploit üreme hücrelerine ya da gametlere dönüştüğü özel bir bölünme şeklidir. Mayoz, canlıların çoğalmaları sırasında genetik çeşitlilik oluşturmada çok önemli bir role sahiptir.  

Animasyonu başlatmak ya da durdumak için  ya da  butonuna tıklayınız.

Öğrenme Hedefleri

  • Mayoz bölünmenin temel özelliklerini gözlemleme. 
  • Mayoz bölünme sonunda diploit hücrelerden haploit hücre oluştuğunu anlama. 
  • Mayoz bölünmenin sebep olduğu genetik çeşitliliğin nasıl ve niçin olduğunu anlama. 

Daha Fazla Öğren

Mayoz bölünme Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 temel evre vardır. Bu yüzden Mayoz I'e ait olan…

Tamamını görmek için üye ol!