Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Esnek Çarpışma

HTML5

Özet

Momemtumun korunumu ve kinetik enerjinin korunumu esnek çarpışmayı tanımlar. Çarpışan nesnelerin kültlelerini ve süratlerini üzerlerine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Kütle merkezinin konumu bu çerçevede gösterilmektedir. 

Yeni bir hız oluşturmak için bir kütlenin üzerine tıklayın ve sürükleyin.  

Öğrenme Hedefleri

  • Elastik bir çarpışmanın incelenmesinde kütle merkezinin referans çerçevesini ele almanın ne kadar yararlı olduğunu göstermek.
  • Kağıt şerit analizi yapmak.