Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Radyoaktif Bozunmalar HTML5

Özet

Bir atomun çekirdeği, proton numarası (Z, elementin kimyasal türlerinin karakteristiği) ve nükleon sayısı (A veya kütle numarası) ile tanımlanır. Aynı kimyasal türden bir atom, farklı sayıda nükleon, yani farklı sayıda nötron (N = A - Z) içerebilir. İzotoplar aynı sayıda protona sahip olup aynı sayıda nötron içermeyen atomlardır. Bir atomun izotoplarının tümü aynı kimyasal özelliklere (aynı Z sayısı) sahiptir ve doğada sabit oranda kalır.

Çekirdek, nükleer kuvvet pozitif yüklü protonlar arasındaki elektrik itme kuvvetini dengelediğinde sabittir. Bazı çekirdekler sabit değildir. Doğal olarak, sabit olan ya da sabit olmayan yeni çekirdekler üreten enerji (radyasyon) salarlar. Bu bozunma rastgeledir ve elementin doğasına bağlıdır: bu duruma radyoaktivite denir.

Belirli bir izotopun yarı ömrü, bir örnekteki atomların yarısının çürümesi için geçen süredir. Bu simülasyon, üç farklı izotop kullanarak, radyoaktif bozunma, karbon yaşı, sabit yarı ömür  gibi kavramları ele almanızı sağlar. 

Sabit yarı ömre sahip üç izotoptan birini seçin.

Bozunmayı başlatmak için butonuna tıklayınız.

Öğrenme Hedefleri

  • Sabit olmayan bir çekirdeğin bozunmasının nasıl rastgele bir süreç olrak gerçekleştiğini örneklerle göstermek.
  • Üç temsili radyoaktif çekirdek için yarı ömür sabitini tanımlamak.
  • Becquerel'i radyoaktif bozunma süreciyle ilişkilendirmek.
  • Üstel bozunma yasasını görselleştirmek.

Daha Fazla Öğren

Mikroskobik düzeyde, bir çekirdeğin çürümesi öngörülemez. Aksine, makroskopik düzeyde, bir çekirdek örneğinin istatistiksel davranışı bilinmektedir. N çekirdeği popülasyonundan alınan bir…

Tamamını görmek için üye ol!