Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Tuzun (NaCl) Suda Çözünmesi HTML5

Özet

Eğer karıştırılan iki madde homojen bir karışım elde etmenizi sağlıyorsa bu karışım bir çözeltidir. 

Su ve tuz karışımında da aynı durum vardır. Çözünmeden önce kristal halde birbirlerine bağlı olan Na ve Cl atomları su molekülleri tarafından çözünür. Bu yüzden su bir çözücüdür. 

Doğadaki elektrostatik etkileşimler çözünmenin temel sebebidir. Yüklü ya da kutupsal (polar) parçacıklar arasındaki elektrostatik etkileşimler atom ve molekülleri bir arada tutar. Aslında Sodyum Klorür (NaCl) de birbirlerine karşılıklı olarak elektrostatik çekim uygulayan Na+ ve Cl- atomlarının birleşmesi sonucunda oluşmaktadır. 

Su molekülleri nötr elektrik yüklüdür fakat bu moleküllerin geometrik yapısından dolayı kutupsal (polar) özellik gösterirler.  Yani pozitif ve negatif yükler birbirlerine zıt duracak şekilde dizilirler. Bu özellik sayesinde Na+ ve Cl- iyonları su moleküllerinin uyguladığı güçlü çekim altında parçalanabilmektedir. Su moleküllerinin Na+ iyonu ve Cl- iyonu ile etkileşirken farklı konumlarda olacağını unutmayın.

Bu süreç tuz tamamen çözünene kadar devam eder.

 

Öğrenme Hedefleri

  • Tuzun (Sodyum Klorür) suda çözünmesindeki farklı aşamaları gösterme.
  • Elektrostatik etkiyi açıklama (Na+ ve Cl- iyonik yükleri, su moleküllerinin kutupsallığı).