Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Girişim saçakları HTML5

Özet

Aynı fazda, aynı genlikte ve aynı dalgaboyunda ki iki ışık dalgası ekran üzerindeki bir noktaya geldiğinde üst üste binerek maksimum aydınlık veya minimum karanlık bölgeler olmak üzere bir girişim deseni oluşturur. Saçak aralığı, iki aydınlık saçak ya da iki karanlık saçak arasındaki uzaklıktır.

Bu girişim saçaklarının gözlenmesi, ışığın davranışının dalga olduğunun ret edilemez kanıtıdır. Thomas Young ve Augustin Fresnel ondokuzuncu yüzyılın başlarında girişim deneyleri yapmıştır. Bu deneylerle Isaac Newton’un tanecik modeline göre ışın davranışının taneciklerin ki gibi olduğu görüşünün aksine Huygens tarafından ortaya atılan ışığın dalga gibi davrandığı teorisini doğrulamıştır

Not: Işığın davranışının bazen dalga, bazen tanecik gibi olduğunu çeşitli deneylerden biliyoruz. Bu durum dalga-tanecik ikilemi olarak adlandırılır.

Tıklayın ve ayarları değiştirmek için imleci sürükleyiniz.

Öğrenme Hedefleri

  • Işık dalgalarının girişim deseni ile benzerlik kurabilmek.
  • Young çift yarık deneyini anlayabilmek.
  • Girişim desenindeki parametrelerle ilgili tanımları yapabilmek.

Daha Fazla Öğren

Aydınlık girişim saçaklarının gözlenmesi çok zordur. Deney düzeneklerinin  oluşturulması için aynı fazda ve tek renkli ışık yayanözdeş iki ışık kaynağına ihtiyaç duyulur. Bu…

Tamamını görmek için üye ol!