Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Elektrolitik İletkenlik HTML5

Özet

Hareket eden yüklerin sonucunda elektrik akımı oluşur. Metallerde elektronlar hareket ederken, çözeltilerde sadece iyonlar hareket edebilmektedir.

Tuzun kimyasal adı Sodyum Klorürdür. Tuz, sodyum (Na+) ve klorür (Cl-) iyonlarından oluşmuş iyonik bir katıdır. Bu yüklü iyonlar çözelti içerisinde serbest halde bulunur ve elektrotlara bir gerilim uygulandığında iyonlar hareket eder. İyonların oluşturduğu bu akım ile bir ampül ışık verebilir.

Sakkaroz olarak da bilinen şeker moleküler bir katıdır. Çözeltide, moleküller dağınık halde bulunur fakat bu moleküller nötr olduklarından elektrotlarla etkileşim kuramazlar. Dolayısıyla, bir yük akışı oluşmaz ve ampul ışık vermez.   

Bir çözelti seçiniz.

Öğrenme Hedefleri

  • Elektrik devresini ve elektrik akımını tanımlama.
  • Bir elektrolit çözeltideki elektrik iletimini anlama.
  • Sırasıyla anotta ve katotta meydana gelen yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarını belirleme. 

Daha Fazla Öğren

Sodyum Klorürün çözünmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye NaCl'nin Suda Çözünmesi animasyonundan ulaşabilirsiniz.

Sodyum Klorür suda tamamen sodyum iyonlarına (Na+) ve Klorür…

Tamamını görmek için üye ol!