Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Fotosentez HTML5

Özet

Bütün bitkiler su, karbondioksit ve ışık enerjisiyle kendi organik maddesini karbonhidrat şeklinde üretebilir. Bu fotosentezdir ve kloroplastlı hücrelerin kloroplastlarında gerçekleşir.

Fotosentez birbirine takip eden iki evrede gerçekleşir:

  • Fotokimyasal tepkimeler: Bu tepkimeler, pigmentlerin bulunduğu tilokoid zarda gerçekleşir. Tilokoid zarda ışık enerjisi pigmentler tarafından soğurulur ve ara bileşiklerde (ATP ve NADPH + H+ ) kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu tepkimelerde su tüketilir ve dioksijen (O2) serbest kalır.
  • Biyokimyasal tepkimeler (Kalvin döngüsü): Stromada karbondioksit (CO2) ve bir önceki evrede üretilen kimyasal enerji içeren ara bileşiklerin kullanılmasıyla karbonhidrat sentezlenir.

Öğrenme Hedefleri

  • Fotosentezin görevini ve iki evresini (fotokimyasal tepkimeleri ve Kalvin döngüsünü) anlar.
  • Kloroplastın görevini ve yapısını açıklar.

Daha Fazla Öğren

Kloroplastın içini dolduran ve stroma diye adlandırılan sıvı çift zarla çevrilidir. Stroma içinde tilokoid zarın oluşturduğu lameller bir ağ şeklinde yer alır. Bunların bazıları…

Tamamını görmek için üye ol!