Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Kalın Kenarlı Mercek HTML5

Özet

Bu animasyon kalın kenarlı mercekle görüntü oluşumunu göstermek için hazırlanmıştır. Kalın kenarlı mercek her zaman düz ve sanal görüntü oluşturur. 

Cisim üzerindeki bir noktadan iki ışın merceğe gönderilir ve mercekte kırılan ışınların kesitiği yerde seçilen noktanın görüntüsü oluşur. 

  • Asal eksen ile merceğin kesiştiği noktaya gelen ışınlar kırılmadan mercekten geçer.
  • Asal eksene paralel olan ışınlar uzantısı ters taraftaki odak noktasından geçecek şekilde kırılır.

Kalın kenarlı mercek kullanılarak sadece sanal görüntüler oluşturulur ve oluşturulan görüntüler bir ekrana yansıtılamaz yani sadece mercekte görünür. 

Çocuğu yatay düzlemde tutun ve sürükleyin.

Çocuğu düşey düzlemde tutun ve sürükleyin.

Odak noktasını (F) yatay düzlemde tutun ve sürükleyin.

Öğrenme Hedefleri

  • Kalın kenarlı mercekte oluşturulan görüntünün özelliklerini bilir.