Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Asit Baz Titrasyonu HTML5

Özet

Asit-baz titrasyonun amacı pH ölçümünü kullanarak asidik veya bazik bir çözeltinin olabildiğince hassas konsantrasyonu tespit etmektir.

Bu eşitlik durumunda pH değerinin ölçülmesi için gereklidir. Bu amaçla iki metod kullanılır:

  • Tanjant metodu: grafik kağıdı üzerindeki hesaplama yapmak için uygun bir grafiksel metodtur.
  • Türev Metodu: bir bilgisayar kullanılarak yapılan matematiksel metod.

Eğri üzerine paralel çizgileri yerleştirin.

pH ölçümünü görmek için noktalara tıklayın.

Öğrenme Hedefleri

  • Asit-baz titrasyonunun birkaç örneğini gözlemlerler.
  • Renk indikatörünün renk değişiminin nasıl yorumlandığını bilir.
  • Tanjant ve türev metodlarını kullanarak asit baz titrasyonunun hacim eşitliğinin nasıl açıklandığını bilir.

Daha Fazla Öğren

pH metre kullanarak pH değerini bulmak kolaydır. Ama, bu işlemin doğruluğu %10 seviyesindedir. Bilinmeyen konsantrasyonların tanımlanması sırasında nicel veri ihtiyacını karşılamak…

Tamamını görmek için üye ol!