Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Atom, İyon ve Moleküller HTML5

Özet

Maddenin en küçük parçası atomdur ve atomlar diğer atom veya moleküllere kimyasal bağlarla bağlıdırlar. Çekirdeği proton ve nötronlardan oluşur ve çekirdeğin çevresinde elektronlar yörüngede hareket ederler.

Bu parçacıkların kütleleri vardır ve bir diğer özellikleri elektrik yüküne sahip olmalarıdır.

 • Proton pozitif yük taşır ve +e ile gösterilir.
 • Elektron proton yükü ile aynı miktarda yük taşır ama negatif yüklüdür (-e). Bazen elektron e- ile gösterilir.
 • Nötron yük taşımaz ve bu yüzden nötrdür.

Atomda bulunan proton sayısına göre isimlendirilir.

 • 1 proton : Hidrojen

 • 2 proton : Helyum
 • 17 proton: Klor

 • ...

Atomlar proton sayıları kadar elektron içerirler. Toplam yük miktarı sıfır olduğu için maddeler genellikle nötrdür.

Bazı durumlarda, dışardan enerjinin yardımı ile, atom bir veya daha fazla elektron kazanır veya kaybeder. Bu olaya iyonlaşma denir.

Örnek: Sodyum (Na) atomu 11 proton ve 11 elektrona sahiptir. Eğer bir elektron kaybederse, 11 protona ama 10 elektrona sahip olur. Bu durumda pozitif yüklenmiştir ve yükü +e kadardır. Sodyum iyonu, Na+, ile gösterilir. Bu durumdaki atom kararlı değildir.

Atomlar elektronlarını ortak kullanarak daha kararlı hale geçerler ve molekülleri oluştururlar.

Dört bölgeden birini tıklayarak, animasyonu başlatınız.

Öğrenme Hedefleri

 • Bir atomun ve bir molekülün yapısını bilir.
 • Elektrik yükünü tanımlar.
 • Bir atomun iyonlaşması olayını anlar.
 • Serbest ve değerlik elektronu arasındaki farkı bilir.
 • İki çeşit atomik bağ olduğunu farkeder.

Daha Fazla Öğren

Atomlar genellikle çekirdeğin etrafındaki enerji seviyeleri veya katmanları denen yörüngelerinde dolanan elektronları gösterilerek resmedilirler. Çekirdeğe en yakın yörünge en fazla enerjiye…

Tamamını görmek için üye ol!