Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

pH Analizi HTML5

Özet

Sulu bir çözeltinin pH değeri ortamın asidik, nötr veya bazik olduğunu gösteren bir sayıdır.

  • pH < 7: Çözelti asidiktir.
  • pH = 7: Çözelti nötrdür.
  • pH > 7: Çözelti baziktir.

pH ölçümü ortamda H+ hidrojen iyonlarının ve OH- hidroksit iyonlarının varlığı hakkında doğrudan bilgi verir. H+ iyonları asidikliği gösterirken, OH- iyonları ise bazik bir çözelti olduğunu gösterir.

  • pH < 7: Asidik çözelti, OH- iyonlarından daha fazla sayıda H+ iyonu içerir.
  • pH = 7: Nötr çözelti, eşit sayıda OH- ve H+ iyonu içerir.
  • pH > 7: Bazik çözelti, H+ iyonlarından daha fazla sayıda OH- içerir.

pH değeri (Potansiyel Hidrojen) ortamdaki H+ iyonlarının yoğunluğunu gösteren bir ölçektir. Bu iyonlar su da dahil olmak üzere bir çok elementle tepkimeye girer. Güçlü asitlerin ve güçlü bazlarım korozyon yani aşındırma etkisi vardır. Bu yüzden asit ve bazların taşınması ve korunması için çok fazla dikkat edilmesi gerekir. 

pH indikatörünü tutupsürükleyerek, renkleri karşılaştırın.

Öğrenme Hedefleri

  • pH belirteç kağıdını (turnosol) kullanmayı bilme
  • pH özelliğine göre maddeleri yerleştirebilme.
  • Asidik ve bazik çözeltileri birbirinden ayırt etme.
  • pH değeri, H+ iyonu ve OH- iyonu arasındaki ilişkiyi açıklama.

Daha Fazla Öğren

pH değeri sulu çözeltilerin önemli bir karakteristik özelliğidir. Çözeltinin asidik yada bazik olduğunu gösteren bir değerdir. 

pH ortamda hidrojen iyonu (H+) varlığına dair bilgi veren…

Tamamını görmek için üye ol!