Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Krossing over HTML5

Özet

Bu animasyon bir mayoz sonrasındaki gamet oluşumunun basitleştirilmiş örneğini gösterir; krossing overın görülmediği durumu birincisi, krossing overın görüldüğü durumu ise ikincisi temsil eder.

Bu örnekte, haploid gametlerin oluşumunu sağlayan diploid hücrenin çekirdeği bir homolog kromozom çifti içerir. İki gen, A ve B, aynı kromozom üzerinde yer almaktadır. Bunlar bir genle ilgili iki farklı formun her birini (aleller) gösterir (gen A için A1 ve A2, gen B için B1 ve B2). İki homolog kromozom farklı alelleri taşır (birey bu iki gen için heterozigottur ).

Mavi kromozom baba kökenli iken, kırmızı kromozom anne kökenlidir.

Mayoz sırasında krossing over yoksa, kromozom üzerindeki iki genin allelleri birlikte göç ederler ve birbirlerine bağlı kalırlar. Bu nedenle %100 “atasal” kökenli gametler elde edilir ve alellerin dağılımına göre de iki çeşit gamet oluşur.

İki gen arasında krossing over gerçekleşirse, homolog kromozomlar arasında alel gen değişimi gözlenir. Dolayısıyla %50 “atasal”kökenli gametler oluşurken, %50 de "rekombinant” gametler oluşur, alel dağılımına göre de dört çeşit gamet gözlenir.

Krossing over genetik çeşitliliğin nedenidir.

 

Öğrenme Hedefleri

  • İntrakromozomal karıştırma ilkesini anlamak.
  • Mayozun genetik çeşitliliği nasıl ve niçin sağladığını anlamak.

Daha Fazla Öğren

Eşeyli üreme sayesinde, her bir birey genetik olarak benzersizdir. Genetik çeşitliliğin iki temel nedeni vardır:

  • Gametlerin mayozla oluşumu
  • Döllenme

Her birey çok çeşitli…

Tamamını görmek için üye ol!