Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

RC Devresi HTML5

Özet

Direnç (R), Kapasitör (C) ve Bobin (L) basit devre elemanlarıdır. Bu elemanlar ile oluşturulan devreler sabit katsayılı türev denklemleri ile gösterilir.

RC devrelerinin çözümü bu denklemin birinci dereceden türevi alınarak yapılır. Bu nedenle, bu tür devrelere "birinci dereceden devre" adı da verilir.

Bu RC seri devresi için, anahtar kullanılarak kapasitör içinde her adımda (E=5V) enerjinin depolanması sağlanmaktadır. Kapasitör başlangıçta yüksüzdür, ama 5V kaynak ile devre çalışmaya başladığı zaman yüklenmeye başlar. Anahtar açılarak devre ilk konumuna getirildiğinde, depolanan enerji kullanılır ve sıfır-giriş konumuna (E=0) geri döner.

Kapasitör de biriken yük miktarının zamana bağlı değişimini gösteren denklem q(t):

dq/dt + q/RC = E/R  

Bu denklemin çözümü her zaman için iki farklı çözüm içerir:

  • Geçici dalga (transient) durumu, eşitliğin karşı tarafının sıfır olduğu durumdur: dq/dt + q/RC = 0.
  • Sürekli (Steady) durumu: eşitliğin karşı tarafının sıfırdan farklı olduğu durumdur.dq/dt + q/RC = E/R.

Devreden geçen akımın zamana bağlı değişimi bu iki denklemin toplamı ile elde edilir. 

i(t) = CE + K.e(-t/RC)

Türev denkleminin birinci dereceden çözümü her zaman için üstel fonksiyondur.

Devrenin durumunu değiştirmek için anahtara tıklayın. R ve C değerlerini değiştirebilirsiniz. 

Öğrenme Hedefleri

  • Kapasitörün yüklenmesini ve boşalmasını gösterir.
  • Üstel fonksiyonun birinci dereceden türevinin ne anlama geldiğini bilir.
  • Birinci dereceden denklemin çözümünde zaman sabitinin ekisini anlar.

Daha Fazla Öğren

E seviyesinden DC gerilimi ile oluşturulmuş bu şekildeki bir RC devresi için yük miktarının zamana bağlı ne şekilde değiştiğini q(t) düşünelim. 

dq/dt + q/RC = E/R

Denklemin sol…

Tamamını görmek için üye ol!