Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

De voortplanting van de actiepotentiaal HTML5

Samenvatting

Deze animatie toont het gedrag van ionen en moleculen dat een rol speelt bij de voortplanting in één richting van een actiepotentiaal langs een axon zonder myeline.

Gebruik de knoppen bovenaan rechts om de presentatie te doorlopen.

Leerdoelen

  • Het gedrag van de ionen begrijpen dat ten grondslag ligt aan de actiepotentiaal.
  • Begrijpen hoe de spanningsafhankelijke membraanionkanalen functioneren.
  • Leren wat het begrip elektrochemische gradiënt inhoudt.
  • Leren wat de begrippen dynamica van het openen, deactiveren en sluiten van de spanningsafhankelijke ionkanalen inhouden.
  • Leren waarom de actiepotentiaal zich in één richting voortplant.

Informatie

  • De komst van de actiepotentiaal induceert de opening van de spanningsafhankelijke Na+-kanalen.  De grote instroom van Na+-ionen inverteert de membraanpolarisatie: een proces dat depolarisatie

Meld je aan om het allemaal te zien!