Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Cirkelvormige golven (watergolven) HTML5

Samenvatting

Een golf is een verstoring die zich voortplant als gevolg van een begintrilling. Als deze trilling aanhoudt, kan de golf periodiek zijn zoals in deze animatie het geval is.

Een golf wordt gekarakteriseerd door een voortplantingssnelheid die afhankelijk is van de omgeving. Deze kan in de orde van cm/s zijn, zoals bij watergolven, enkele km/s bij een seismische golf, of 300.000 km/s bij een elektromagnetische golf.

Terwijl een cirkelvormige golf zich aan het wateroppervlak voortplant, verplaatsen de verschillende punten van het oppervlak zich in verticale richting, met een verlenging (amplitude) die afhangt van tijd en plaats.

Opmerking: Deze animatie toont een cirkelvormige golf die zich voortplant zonder dat de amplitude verandert. In de praktijk bepaalt de wet van behoud van energie dat de amplitude van de golf afneemt met de afstand.

Klik om de amplitudesensoren te verschuiven.

Beweeg de schuifregelaar onderaan om de golflengte te wijzigen.

Leerdoelen

  • De voortplanting van een periodieke golf laten zien en de verplaatsingen vergelijken van twee punten die door de golf worden bereikt.
  • De voorwaarden definiëren waaronder twee trillende punten in fase of in tegenfase trillen.
  • De periode, frequentie, golflengte en snelheid definiëren.
  • De ontwikkelingen van de golf als functie van de tijd en van de plaats laten zien en deze twee met elkaar in verband brengen.

 

 

Informatie

Een periodieke golf wordt gekarakteriseerd door een periode T (of zijn frequentie f) en zijn golflengte λ.

  • De periode T wordt uitgedrukt in seconden (s). Dit is de tijdsduur tussen twee…

Meld je aan om het allemaal te zien!