Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Elektrisch vermogen en energie HTML5

Samenvatting

Het door een elektrisch apparaat verbruikt elektrisch vermogen P is het product van de spanning V bij de aansluitpunten (in Volt) en de stroom erdoorheen (in ampère):

P = VI

De eenheid van vermogen is de watt (W).

  • Voor gelijkstroom geldt P = VI.
  • Voor wisselstroom gebruikt met weerstandselementen (lampen, verwarmingsapparaten) geldt  P = Veff Ieff, waarbij Veff en Ieff de effectieve waarden van spanning en stroom zijn.

De door een elektrisch apparaat verbruikte energie is het product van het elektrisch vermogen (P) en de tijdsduur van het gebruik (t)

E = Pt

De eenheid van energie is de joule (J). Een andere veelgebruikte eenheid is de wattuur (Wh). Kijk maar eens op je elektriciteitsrekening.

1 Wh = 3600 J

Klik in de vermogenanimatie op het spanningspictogram en versleep dit om het door de schakeling geleverde spanning aan te passen.

Klik in de gelijk-en wisselspanningsenergieanimaties op de meter(s) en verschuif deze om veranderingen in energieverbruik zichtbaar te maken.

Leerdoelen

  • Het vermogen van een elektrisch apparaat leren meten.
  • De hoeveelheid energie die door een elektrisch apparaat in een bepaalde tijdsperiode wordt verbruikt, leren meten.
  • De functie van een elektriciteitsmeter leren begrijpen en leren hoe verbruikte elektrische energie op de elektriciteitsrekening staat aangegeven.

Informatie

Een elektrisch apparaat heeft een nominale spanning en een nominale stroom.  Dit zijn de waarden voor spanning en stroom om een normale werking van het apparaat te…

Meld je aan om het allemaal te zien!