Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Verdunning HTML5

Samenvatting

In laboratoria is het gebruikelijk om een oplossing te bereiden op basis van een geconcentreerde moederoplossing.

Voorbeeld : men wil een volume V = 100 ml bereiden van een dochteroplossing met een concentratie C = 0,010 mol//l; dan moet men uitgaan van een moederoplossing met concentratie  C = 0,10 mol/l.

De bereidingsmethode van een dergelijke oplossing bestaat uit het uitvoeren van een verdunning. Deze eenvoudige bewerking moet volgens een zeer nauwkeurig experimenteel protocol worden uitgevoerd.:

  • Bepaalde producten zijn corrosief. Hierbij moet met handschoenen en bril worden gewerkt.
  • Kolf en pipet moeten vooraf worden gereinigd.
  • De pipet dient altijd verticaal te worden gehouden. Terwijl men de inhoud  van de pipet in de kolf overbrengt, moet de kolf schuin gehouden worden zodat de punt van de pipet in contact blijft met de kolf.
  • Bij het aflezen van de niveaus in de kolf of de pipet moet de ooghoogte gelijk zijn aan de onderkant van de meniscus.
  • De pipet moet op absorberend papier worden gelegd.
  • Aan het eind van de bewerking moet de kolf moet worden geëtiketteerd. Op het etiket moet de naam van de oplossing en de concentratie vermeld staan.

Leerdoelen

  • De lijst van noodzakelijk materiaal voor het bereiden van de oplossing.
  • Alle stappen uit het verdunningsproces laten zien
  • Weten hoe een experimenteel protocol moet worden opgesteld.

Informatie

Wat gebeurt er in een verdunning?

De verdunning van een oplossing wordt verkregen door toevoegen van gedistilleerd water  aan een gegeven volume van de beginoplossing (moederoplossing). Anders…

Meld je aan om het allemaal te zien!