Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

pH-analyse HTML5

Samenvatting

De pH van een waterige oplossing (op waterbasis) is een getal dat aangeeft of de oplossing zuur, neutraal of basisch is.

  • pH < 7: De oplossing is zuur.
  • pH = 7: De oplossing is neutraal.
  • pH > 7: De oplossing is basisch.

Een pH-meting levert directe informatie over de aanwezigheid van bepaalde ionen: het waterstofion H+ en het hydroxide-ion OH- in de oplossing. Het H+-ion houdt direct verband met de zuurgraad en het OH--ion is gekoppeld aan het basisch karakter van de oplossing.

  • pH  < 7: Een zure oplossing die meer H+- dan OH—ionen bevat.
  • pH = 7: Een neutrale oplossing die een gelijk aantal H+- en OH—ionen bevat.
  • pH > 7: Een basische oplossing die meer OH—ionen dan H+-ionen bevat.

De pH (waterstofpotentiaal) is een maat voor de concentratie van waterstofionen. Deze ionen reageren met tal van elementen waaronder water. Sterke zuren en sterke basen zijn corrosief. Hiermee moet zeer zorgvuldig worden omgegaan.

Klik en versleep de pH-indicatoren om de kleuren te vergelijken.

Leerdoelen

  • Weten hoe pH-indicatorpapier gebruikt moet worden.
  • Stoffen in volgorde van pH-karakteristieken rangschikken.
  • Zure en basische oplossingen onderscheiden.
  • De relatie tussen pH en H+- en OH—ionen kunnen aangeven.

Informatie

Een belangrijke karakteristiek van waterige oplossingen is de pH.  Dit is een indicatie voor het zuur of basisch zijn van de oplossing.

De pH is een maat voor de aanwezigheid van het…

Meld je aan om het allemaal te zien!