Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Emissie- en absorptiespectra HTML5

Samenvatting

Een prisma (of een rij prisma’s) worden gebruikt om een lichtbundel te splitsen in zijn verschillende frequenties. 

Het verkregen spectrum kan continu of discreet zijn (‘lijnspectrum’). 

Een van de belangrijkste ontdekkingen van de quantummechanica is dat de energie van een atoom uitsluitend bepaalde vaste waarden kan hebben. Ze is ‘gekwantiseerd’ (zie de animatie over het lijnspectrum van het waterstofatoom). Hierdoor kan een gas bestaande uit één atoom een beperkt aantal frequenties uitzenden of absorberen. 

Bij een gegeven element heeft het emissiespectrum (bovenste gedeelte van de animatie) dezelfde frequentie als het absorptiespectrum (onderste gedeelte). 

Bron voor de waarden van de spectraallijnen: CDS Strasbourg University (link) uit Reader J., en Corliss Ch.H. CRC Handbook of Chemistry and Physics; NSRDS-NBS 68 (1980).

Klik op een element om dit te selecteren. 

Leerdoelen

  • Absorbtiespectra en emissiespectra kunnen onderscheiden.
  • Een atoom karakteriseren aan de hand van zijn lichtspectrum en spectroscopie introduceren.
  • Begrijpen dat de spectraalemissielijnen van een element dezelfde frequenties hebben als de lijnen van het absorptiespectrum.

Informatie

Als het atoom een ‘quantum’ energie ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van een foton, dan kan het deze energie absorberen. Elektronen winnen energie en komen in een aangeslagen toestand. Dit is een…

Meld je aan om het allemaal te zien!